gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 17 март 2023 г.


Татяна Кинджакова- директор на ПГМТ“Владимир Комаров“ – гр. Силистра посрещна днес гостите на 60- годишния юбилей на образователната институция


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10109