gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 20 МАРТ 2023 Г.


picture

Публикувано на 20 март 2023 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
2 чистачи/хигиенисти, основно/средно образование
1 мениджър, производство, висше образование /Икономика/
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
3 продавач-консултанти, средно образование
1 бобиньор, електрически машини, средно образование
1 барман, средно образование
2 сервитьори, средно образование
1 водач, мотокар, средно образование, правоспособност за мотокар
1 главен специалист, средно образование, професионален опит 2 г.
1 машинен оператор, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
3 военнослужещи, войници, средно образование /Военно дело и отбрана/
8 шивачи, средно образование /Производствени технологии/
1 крояч на кожа, средно образование /Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи/
2 машинни инженери, висше образование /Машинно инженерство/
5 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 кранист, средно образование
3 шлосер-монтьори, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 дърводелец, средно образование
1 машинен оператор, обработка на минерали, средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно образование
1 общ работник, средно образование /Строителство/
1 машинист, многокофов багер, основно образование/квалификация /Пътно-строителни машини/
5 лекари, висше образование /Медицина/
2 фелдшери, висше образование /Здравни грижи/
1 приемчик на мляко, средно образование /Хранителни технологии/
1 заварчик, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в направление:
- Обучение по време на работа
1 продавач-консултант
1 монтажник, кабели
1 продавач, павилион
2 фризьори
- Осигуряване на заетост:
1 счетоводител, оперативен
1 куриер
3 сервитьори
Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб”,
на ОП “Развитие на човешките ресурси
1 снабдител, доставчик, свидетелство за управление на МПС
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
2 продавачи на щандове и витрини, средно образование
1 шофьор кат. „С“, средно образование
2 работници кухня- без изискване за образование
5 лекари, висше образование “Mедицина”
1 компютърен оператор, средно/висше образование
5 машинни оператори шиене на облекла - без изискване за образование
2 шофьори, средно образование, кат.„СE” – 1 г. професионален опит
1 обслужващ бензиностанция, средно образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
- За обучение по време на работа
1 сервитьор
1 производител на мебели
1 общ работник
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
12 монтажници, електрооборудване, основно образование
1 техник, телекомуникации, средно образование, кат.B
1 фелдшер, полувисше образование ,степен „Бакалавър”, специалност „Медицина”, ЦСМП
5 лекари, висше образование, степен „Магистър”, специалност „Медицина”, ЦСМП

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10113
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10113