gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПГСУАУ "АТАНАС БУРОВ" РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "ДА УЧИМ В МИР, ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ И СЪПРИЧАСТНИ КЪМ ОКОЛНИТЕ" ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"


picture

Публикувано на 20 март 2023 г.


Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и зам.-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Мария Недялкова, заедно с представителите на Местната комисия/ МКБППМН/ г-жа Елка Йорданова – психолог и г-жа Мария Харизанова- секретар на комисията, посрещнаха участниците в проекта. Присъстваха партньори от четири държави: Полша, Румъния, Испания и Италия. В началото на срещата кметът представи културно- историческото наследство и забележителности на нашия древен град. В своеобразния втори панел по програмата председателят на Комисията, психологът и ръководителите на групите с ученици проведоха дискусия по превенция и за недопускане на противообществените прояви и агресия в училище.
До сега са реализирани дискусии по темата в Испания, Италия, Полша и Румъния. В Силистра в сряда е планирано посещение в ЖС „Екатерина Каравелова“, организирани са за гостите и няколко екскурзии, за да се запознаят със забележителностите на града.
Всички гости получиха рекламни материали за Силистра.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10120
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10120