gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ - НАРЪЧНИК НА ВЕЛОСИПЕДИСТА


Публикувано на 20 март 2023 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“, по Програма INTERREG VA Румъния – България 2014-2020, Община Силистра в качеството си на партньор в проекта организира представяне на Съвместен Пътеводител – Наръчник на велосипедиста. Събитието ще се проведе на 23 март 2023, от 13.00ч., в хотел „Дръстър“, гр Силистра.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в срещата.

С уважение,
Екипа на проекта


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10121
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10121