gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 22 март 2023 г.


Екипът за подкрепа на личностно развитие заедно с децата от ДГ „Роза" , участваха в интересни занимания, посветени на Международния ден на хората със синдром на Даун. „Слънчевите хора на планетата“ са като всички останали и ги подкрепяме не само с топлина и приемане, но и с вяра в техните възможности и бъдеще.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10127