gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 22 март 2023 г.


Със Заповед № ЗК- 447/ 15.03.2023 г. се забранява къпането в  река Дунав, езера и блата, язовири, напоителни канали и други водни площи на територията на община Силистра освен на определените съоръжения и специално обезопасени за това места.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10128