gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И РАЗКРИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ, НАСОЧЕНИ КЪМ СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА РЕГИОНА ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ"


picture

Публикувано на 22 март 2023 г.


На тема „Възможности за професионална реализация и разкриване на специални програми, насочени към специфичните нужди на региона от квалифицирани кадри“ започнаха серия от срещи с представителите на местната и държавна власт, професионалните гимназии, по инициатива на Националния съвет на трудово-производителните кооперации и Университета за национално и световно стопанство/УНСС/. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, ресорният зам.-кмет г-жа Мария Недялкова и гостите: проф. д-р Цветана Стоянова- заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики; г-н Атанас Димитров- директор на Междууниверситетски център за развитие на кариерата към УНСС; доц. д.н. Владислав Лазаров- зам.-председател на НС на ТПК и инж. Веселин Дечев- председател на РС на ТПК- Североизточен район, разговаряха по възможностите, които Университетът предлага на младите хора в различните образователни дисциплини, необходимостта на бизнеса от кадри и тяхната реализация. По време на срещата д-р Найденов постави на дневен ред много от преимуществата на Силистра, за да се развиват областите индустрия, бизнес, туризъм и предприемачество. Той подчерта, че колаборацията между училища, университети, бизнес и индустрия е от голямо значение за икономическото развитие не само на региона, а и на страната ни. Предвидени са срещи с директорите и учениците в три елитни гимназии в града ни- ПМГ, ЕГ и ПГСУАУ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10130
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10130