gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Годишни технически прегледи на земеделска и горска техника


Публикувано на 23 март 2023 г.


Община Силистра информира собствениците наземеделска и горска техника, че във връзка с писмо № ЗГТ-03-1-1/17.03.2023 г. на Директора на  Областна дирекция „Земеделие” – Силистра и в изпълнение на чл. 16, ал. 4 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКЗГТ) и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по ЗРКЗГТ, на територията на Община Силистра, съгласно график и определени от кметовете и кметските наместници места, ще се проведат технически прегледи, както следва:

               07.04.2023 г. - гр. Силистра, офис на ОД „Земеделие” – от 09.00 до 17.30 ч.

              18.04.2023 г. - с. Айдемир, община Силистра – от 10.30 до 12.00 ч.

              21.04.2023 г. - гр. Силистра, офис на ОД „Земеделие” – от 09.00 до 17.30 ч.

              27.04.2023 г. - гр. Силистра, офис на ОД „Земеделие” – от 09.00 до 17.30 ч          

При извършването на технически прегледи собствениците следва да представят:

 Техниката, оборудвана съгласно изискванията наНаредба № 3/03.02.2016 г.;

  1. Свидетелство за регистрация на техниката;
  2. Застраховка „Гражданска отговорност” за самоходната техника;
  3. Свидетелство за правоспособност на лицето представящо техниката.

Собствениците, чиято техника е продадена следва да представят документ удостоверяващ продажбата ѝ.

 

23.03.2023 г.
гр. Силистра

 Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10137
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10137