gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАРЪЧНИК ЗА "ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ ТРАНСПОРТ В ТРАНСГРАНИЧНА ЗОНА НАВОДАРИ - СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 23 март 2023 г.


Присъединете се към живота с велосипед- наръчник за "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари- Силистра", проект по програма Interreg V-A Румъния и България.
Днес на пресконференция наръчникът бе представен от екипа на проекта в Силистра инж. Тихомир Борачев- зам.-кмет „Устройство на територията“ и ръководител от българска страна, а водещ партньор в реализацията на проекта е община Новодари, Румъния, с ръководител г-н Адриан Константин.
Книжката съдържа снимки, карти, адреси на културни институти и къщи за гости, места за хранене и работно време. Текстът е на български и английски език, наръчникът ще бъде предоставен за безплатно ползване.
По време на срещата инж. Борачев се обърна с молба към всички жители и гости на Силистра да пазят съоръженията, които са изградени: велостоянки, зарядни станции, велоалеи, велосипеди. С реализацията на проекта "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари- Силистра", проект по програма Interreg V-A Румъния и България градът ни има над 7 километра велоалеи, подходящи места за съхранение и ползване на велосипеди, наръчник за съставяне на пътешествия в живота на велосипед.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10139
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10139