gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

100 ГОДИШНИНА НА СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ


picture

Публикувано на 28 март 2023 г.


По повод 100 годишнината на Съюза на слепите в България, която се навърши през 2021г., но поради пандемичната обстановка не можеше да се отбележи, присъствено, днес бе почетена тази силна общност на хората със зрителни увреждания. По повод юбилея г-жа Петранка Стоянова връчи документална филмова продукция на USB флаш памет на всички гости, представители на институции в Силистра. От името на кмета на Община Силистра и от свое име г-жа Мария Недялкова зам.-кмет "Хуманитарни дейности" пожела здраве и изказа възхищение за историята на Съюза. Събитието бе уважено с поздравителни слова, почетен плакет и цветя от г-жа Недялкова и от гостите.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10158
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10158