gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Нов кът "за отдих и спорт" в село Срацимир


picture

Публикувано на 24 октомври 2012 г.


Представители на Община Силистра присъстваха на откриването на кът „За отдих и спорт” в село Срацимир, тази сутрин /24 октомври 2012 г./, от 10.00ч. Тържеството бе организирано от кметското наместничество. То се посвещава на предстоящия събор на селото, който е на 27 октомври 2012 г., съобщи кметският наместник на Срацимир г-н Йорго Славов.
Г-н Ростислав Павлов, Секретар на Община Силистра, поднесе официален поздрав от името на кмета на общината – д-р Юлиян Найденов и пожела на организаторите, жителите и гостите на празника крепко здраве, плодородие в следващия селскостопански период и успехи. В празника участва д-р Лидия Попова – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Силистра.
Богатата концертна програма включваше изпълненията на фолклорната група към Клуба на инвалида и пенсионера – с. Срацимир, фолклорни групи от НЧ „Христо Ботев” – с. Българка и НЧ „Иван Богоров” – с. Богорово, фолклорен състав към Клуба на пенсионера – с. Бабук, фолклорен състав при НЧ „Васил Левски” – с. Българка и други изпълнители, които поздравиха организаторите на тържеството и жителите на селото.
Кът „За отдих и спорт” е приятна местност от село Срацимир, в която могат да се организират събори, културни и спортни мероприятия, концерти и други, които да поддържат духа на българското село.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1128
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1128