gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Народното читалище в село Бабук отново с награди за дейността си


picture

Публикувано на 26 ноември 2012 г.


На 23 ноември на неофициално тържество г-жа Денка Михайлова зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ връчи почетни грамоти на г-н Нено Петров Петров - художествен ръководител на ансамбъл за автентичен фолклор към НЧ „Дочо Михайлов 1906“ – село Бабук.

Г-н Нено Петров е награден от огранизаторите на Музикални празници „Евро фолк 2012“, продуцентите Balkan Folk Academy и Еuro Folk Academy и журито на фестивала за представянето на ръководения от него колектив на Черноморски събор „Евро Фолк 2012“. От името на д-р Юлиян Найденов читалището получи и поздравителен адрес за цялостното им творчество в областта на народните песни и танци.

НЧ „Дочо Михайлов 1906“ е основано през 1906 година. Към него са изградени три постоянно действащи групи: Танцова група, Певческа и Театрална група. Специфичните временно действащи колективи са Ивановската, Лазарската и Коледарската.

Ансамбъл за автентичен фолклор към читалището в Бабук е отличен за съществения принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства. В своята дейност то се стреми да запази традициите на селото , като ги предава на младото поколение, чрез различни форми и прояви.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1171
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1171