gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Клуб на инвалида и пенсионера №2 село Калипетрово навърши 10 години


picture

Публикувано на 21 март 2013 г.


Десет години от създаването си отбелязва днес, 21 март, Клубът на инвалида и пенсионера № 2 в село Калипетрово. Годишнината бе отбелязана с тържество, организирано от близо петдесетте възрастни хора, членуващи в клуба. Тържеството беше уважено от представители на Община Силистра, в лицето на д-р Лидия Попова, Директор дирекция „Хуманитарни дейности“ и експерти в областта на социалните услуги.
Д-р Попова поздрави всички присъстващи от името на Кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов и заместник – кмета г-жа Денка Михайлова. „Благодарим Ви от сърце за Вашите идеи и съзидание! Вие доказахте, че Клубът е истинско средище за социални контакти, за развитие на богата културна дейност и изява на всеки човек!“ – бе част от поздравителният адрес, връчен от тяхно име.
Членовете на пенсионерския клуб в с. Калипетрово изразиха своите благодарности за уважението и оказваната помощ от община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1327
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1327