gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

145-годишнината от рождението на проф. Анастас Иширков ще честват в село Проф. Иширково


picture

Публикувано на 12 април 2013 г.


Организационния комитет на с. Професор Иширково организира тържествено отбелязване на 145- годишнината от рождението на проф. Анастас Иширков. Събитието ще се проведе на 17 април 2013 г. от 18:30 часа пред бюст паметника на Професора в центъра на селото.

Програмата за отбелязване на 145 години от рождението на професор Анастас Иширков включва:
14:30 – 15:30 часа Открит урок за живоата и делото на патриарха на българската география проф. Анастас Иширков в ОУ „Св. Климент Охридски“ – представен от студенти на ШУ „Епископ Константин Преславски“ под ръководството на проф. Стела Дерменджиева“
15:30 – 16:30 часа откриване на две изложби в читалището
16:30 – 18:30 часа посещение на „Паметника на летците“ и „Хаджиганкината къща“
18:30 часа Тържесвено откриване на плоча с надпис за живота и делото на проф. Иширков
Поздравителни слова
Поднасяне на венци и цветя в чест на 145 години от рождението на професор Анастас Иширков
В 19:00 часа в залата на читалището ще се проведе научна конференция за живота и делото на основоположника на българската география проф. Анастас Иширков. Участници в конференцията ще бъдат проф. Дерменджиев, проф. Дерменджиева, представител на проф. Станка Георгиева, представител на Ловешка библиотека, доц. Милен Пенерлив от Шуменския университет, доц. Пело Михайлов – автор на книгата за проф. Иширков, други представители на геогравската наука, студенти, общщественици и ученици. Празникът ще продължи с тържествен концерт с участието на представителите на Читалище, Основно училище, ЦДГ „Детелина“ и двата клуба на Пенсионера и инвалида – с. Професор Иширково.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1352
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1352