gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

С тържествена програма почетоха 145 години от рождението на академик Проф. Анастас Иширков


picture

Публикувано на 18 април 2013 г.


На 17 април 2013 година, в село Проф. Иширково, отбелязаха 145 години от рождението на видния български географ Проф. Анастас Иширков. Официални гости на събитието бяха Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, Председателят на Общински съвет д-р Мария Димитрова, Секретарят на Община Силистра г-н Ростислав Павлов, както и общински съветници.

Д-р Юлиян Найденов и г-н Ростислав Павлов поднесоха венец пред паметника на българския географ. „Днешният празник е знаменателен, тъй като общественика и дарителя, чието име заслужено носи вашето село, е известен и със своя принос за развитието на българската духовност и култура“ – бе част от тържественото слово на Кметът на Община Силистра. Своето дълбоко почитание към живота и делото на Проф. Анастас Иширков поднесе и д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет – гр. Силистра.

Кметът на село Проф. Иширково г-жа Кинка Иванова бе подготвила богата програма с участието на Професор Дерменджиев, ръководител на катедра “География”, Историко-юридически факултет, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, представител на Професор Станка Георгиева, доц. Милен Пенерлиев от Шуменски университет, доц. Пело Михайлов – автор на книгата за Проф. Иширков и други. По повод честването на годишнината бе открита и Плоча с надпис за живота и делото на Проф. Анастас Иширков.

Вечерта завърши с тържествен концерт с участието на представителите на НЧ „Просвета“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ЦДГ „Детелина“ и двата клуба на Пенсионера и инвалида в село Проф. Иширково.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1357
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1357