gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Традиционен поетичен конкурс "Свищовски лозници" за автори от цялата страна


Публикувано на 16 юли 2013 г.


Във връзка с празниците на град Свищов, които ще се проведат на 27, 28 и 29 септември 2013 година, Община Свищов и редакцията на в. „Дунавско дело“ обявяват традиционния поетичен конкурс „Свищовски лозници“ за автори от цялата страна.

Конкурсът е напълно анонимен и всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефона за връзка на своя автор.

Ще бъдат присъдени:


Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември 2013 година от 10:30 часа в кафе – галерия „Антиквариат“ при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“. Крайният срок за получаване на творбите е 15 септември 2013 година на адрес: 5250 гр. Свищов, Област В. Търново, ул. „Д. Г. Анев“ № 2а, редакция на вестник „Дунавско дело“, за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1493
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1493