gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 13 август 2013 г.


Министерството на отбраната, чрез Областен военен отдел, обявява конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба. Обявените работни места за страната са 370. Кандидатите трябва да подадат документи в краен срок до 11.10.2013г. в Областен военен отдел - гр. Силистра или в офиса за военен отчет в сградата на Община Силистра. Конкурсните нива са физическа подготовка и обща култура. Изискванията, както и всички нормативни данни и подробности може да намерите тук.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1556