gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Празник на село Богорово


picture

Публикувано на 31 август 2013 г.


Празникът край чешма „Липите“ в село Богорово бе еманация на народно веселие, песенно творчество и фолклорни традиции.

Проявата бе почетена от г-жа Денка Михайлова Зам.кмет „Хуманитарни дейности“, Ростислав Павлов Секретар на Община Силистра и Мирослава Червенкова Дир. дирекция „Обща администрация“.

 

 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1578
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1578