gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Празнична програма на "Седмица на село Смилец" 07.10.2013 – 13.10.2013г.


Публикувано на 24 септември 2013 г.Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1641
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1641