gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

В село Смилец се проведе литературен конкурс – част от празничната програма "Седмица на село Смилец"


picture

Публикувано на 09 октомври 2013 г.


Децата от село Смилец участваха в литературния конкурс „Роден дом, моя родна стряха“ с издържани есета – „Моето село Смилец“ от Красимира Георгиева Стоянова и „Моето родно село“ от Ивелина Николаева Колева. Конкурсът бе съпроводен и от изложба на красиви рисунки, дело на малчуганите от силистренското село.
След конкурса всички деца получиха грамоти и лакомства от Кмета на с. Смилец,  г-жа Павлина Романова.
Част от празничната програма бе и литературното четене, в което бяха представени творби, писани от жители от селото през различни периоди от време.
Емблематичното произведение на Иван Атанасов „Пътеките на Смилец“ ще краси селската чешма в центъра на селото -  то е първото възпяло историята на  село Смилец!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1672
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1672