gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Конкурсна сесия "Младите за Силистра 2014" набира проектни предложения


picture

Публикувано на 07 февруари 2014 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

Конкурсна сесия - “Младите за Силистра 2014”

КОНКУРСНА СЕСИЯ "МЛАДИТЕ ЗА СИЛИСТРА 2014" НАБИРА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За четвърта поредна година Община Силистра предоставя средства за реализиране на малки младежки проекти. Чрез тези средства се дава шанс на неформални младежки организации и групи да реализират идеите си. До 7 март имате възможност да изпратите вашия проект  и той да бъде финансиран безвъзмездно.
Влезте в нашия сайт  www.silistra.bg и разберете подробности.
Ние подкрепяме каузите:
„Опазване на околната среда и формиране на екологична култура”  - Проектите по темата следва да бъдат насочени към образователни екологични инициативи, работещи за формиране на екологична култура и навици; практически инициативи за опазване на околната среда и подобряване на условията на живот.
„Демократични ценности и култура. Насърчаване на гражданската активност и младежкото доброволчество” - Проектите трябва да предлагат образователни и познавателни инициативи, свързани с местното самоуправление, граждански права и участие на младите хора в живота на местната общност, използване на свободното време за реализиране на доброволчески инициативи.
„Стимулиране на младежката инициатива и творчество, културни прояви и изяви на талантливи млади хора” - Проектите трябва да реализират конкретни инициативи, насочени към организиране на младежки прояви с творчески характер, даващи възможност за личностна изява.
Ако сте:
-група млади хора на възраст 15-29 години
-от община Силистра
- инициативни и креативни
Очакваме вашите проектни предложения!!!

Документи за участие – ТУК!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1876
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1876