gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Предстои награждаване на най-интересните идеи в Конкурса за комикс-2014


Публикувано на 02 април 2014 г.


На 08.04.2014г. от 16.00ч. в двора на ОДК /Младежки дом/ ще се проведе тържественото награждаване на отличените участници в Конкурса за комикс-2014.

По повод месеца на трезвеността, Община Силистра, Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивен информационен център по зависимости организираха Конкурс за комикс-2014 , приказка, разказ и есе за ученици от 1-12 клас по превенция на употребата на алкохол, цигари и наркотици. Тази година участие регистрираха над 124 ученици от различни възрастови групи с творби по темата. Целта на конкурса бе да се даде възможност на учениците да изразят, със средствата на изкуството, своето отношение към проблемите, свързани с употребата на алкохол, цигари и наркотици, да покажат алтернативи на употребата им и да отправят позитивно послание към връстниците си.

Най-добрите детски трактати и твърдения ще намерят своята публика и популярност чрез видео стената на общинска администрация.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=1995
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=1995