gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

124 детски творби се състезаваха в Конкурса за комикс, приказка, разказ и есе по превенция на зависимости за ученици от 1 до 12 клас


picture

Публикувано на 08 април 2014 г.


Конкурсът по превенция на зависимости за ученици от 1 до 12 клас се организира през месец Февруари - месеца на трезвеността. Конкурсът е част от инициативите, организирани от Община Силистра за децата и младите хора, предоставящи възможност за изява на творческото им въображение, мислене и талант. Чрез творбите си учениците изразиха своето отношение към проблемите, свързани с употребата на алкохол, цигари и наркотици; показаха, че най-добрите  алтернативи на употребата им са спорта, танците, музиката, природата, грижата за здравето, приятелството, мечтите, красивите мигове. 

 В него  участниците  бяха разпределени  в три възрастови групи:  1 - 4 клас;  5 - 7 клас и 8 - 12 клас . Темите: Аз съм здрав, защото ……"; приказка - "Във вълшебната страна на здравето"  разказ и есе "Илюзия за друг живот"

 124 творби се регистрираха за участие и се явиха пред журито.  

  Отличените конкурсни творби ще бъдат включени в  отпечатването  на превантивни материали (флаери и бланки на учебни програми за деца от начален етап на образование)в работата на Превантивния информационен център по зависимости. Ще бъде издаден   сборник с детско творчество "Илюзия за друг живот"- 2. Детските рисунки, комикси  приказки, разкази, есета и стихотворения са силно послание към всички деца и възрастни.

Сред най-активните  са учениците от ОУ»Св. св. Кирил и Методий», ОУ «Отец Паисий» и СОУ »Никола Вапцаров»

Победителите и всички участници получават от Община Силистра ваучери на различна стойност, грамоти и благодарствени адреси.

Жури, с председател г-жа Денка Михайлова, Зам.-кмет «Хуманитарни дейности» и Председател на Общинския съвет по наркотичните вещества отличи следните победители в различните категории и възрастови групи:

 Първа възрастова група 1-4 клас

I -во място:

 Християн  Николаев Христов - 4 г клас  ОУ "Отец Паисий"

II-ро място:

Стелиян Ангелов Бошнаков - 4г клас  ОУ "Отец Паисий"

III-то място /две трети места/

Милица Венциславова Филипова - 4а клас  ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

III-то място

Мария Венелинова Андреева - 3б клас   ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

Втора възрастова група 5-7 клас

I -во място

 Цветелина Деянова Куртева - 7 "а" кл.  ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

II-ро място

Александра Борисова Димитрова - 5в клас  ОУ "Отец Паисий"

III-то място

Кая Веселинова Папраданова - 5 а клас  ОУ "Отец Паисий"

Трета възрастова група 8-12 клас

I -во място

Виктория Красимирова Господинова - 11 клас ПГСУАУ "Атанас Буров"

II-ро място

Иван Валентинов Иванов - 9б клас  ПГМТ "Владимир Комаров"

III-то място

Берке Юзел Сюлейман - 9б клас  ПГМТ "Владимир Комаров"

 Бяха връчени двадесет и пет поощрителни  и три специални  награди:

  1. Приказка - Мария Венелинова Андреева - 3б клас

     ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

  1. Разказ  - Габриела Иванова Гочева - 10а клас СОУ "Н.Й.Вапцаров"

Есе  - Ивелина Стоянова Русева - 10а клас  ЕГ "Пейо Яворов"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2007
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2007