gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра получи 3D макет, показващ характерните особености на ПР "Сребърна"


picture

Публикувано на 09 юли 2014 г.


Общинска администрация получи единия от двата 3D макети, изработени в изпълнението на заложените мерки "Интерпретация и образователни програми" на проект "Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом" (DIR-5113325-6-96). Другият изработен макет ще бъде на разположение на посетителите в Информационния център на РИОСВ-Русе.

Макетът е поставен във фоайето на администрацията и всеки желаещ може спокойно да го разгледа и да се запознае с интересни факти за обитателите на резервата. Той показва местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, немия лебед, корморани и чапли, движението на водните маси, връзката на езерото с река Дунав и др., информация и звуци на обитателите защитената територия. Макетът е в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери 790 х 940 мм.

Изработката на макета е поверена на "Трансмедия" ООД - Русе.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2239
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2239