gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Празник в село Българка


picture

Публикувано на 21 юли 2014 г.


На 18 юли 2014 година се състоя тържество по повод празника на НЧ "Васил Левски - 1941" - село Българка, посветено на 177 години от рождението на Апостола на свободата.
Празничната програма откри кметският наместник на селото г-н Тодор Маринов.

Самодейката Йорданка Жекова, родом от село Българка, изнесе пред гостите чувствено слово за Васил Левски. Началник отдел "Култура" при Община Силистра г-жа Цветана Игнатова поднесе поздравителен адрес и цветя от името на Кмета д-р Юлиян Найденов.

Своите благопожелания изказа и общинският съветник Константин Стоилов - Председател на постоянната комисия "Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията".

Седем художествени формации от читалища и клубове на инвалида и пенсионера веселиха присъстващите и внесоха добро настроение в юлския ден.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2255
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2255