gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Традиционен поетичен конкурс "Свищовски лозници" за автори от цялата страна


Публикувано на 24 юли 2014 г.


Конкурсът се организира от Община Свищов и редакцията на вестник "Дунавско дело". Участието е анонимно. Всеки автор може да участва с едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адрес и телефон за връзка на автора.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер на 250 лв.
Първа награда - 150 лв.
Втора награда - 100 лв.
Трета награда - 70 лв.
Две поощрителни награди по 50 лв.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 28 септември 2014 година от 10:30 часа в камерна зала при ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"
Краен срок за получаване на творбите: 12 септември 2014 година на адрес:

5250 Свищов
област Велико Търново
ул. "Д.Г.Агнев" №2 А, редакция на вестник "Дунавско дело"

Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес:  www.svishtov.bg.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2259
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2259