gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Нова кухня ще заработи към социалния патронаж в село Бабук


picture

Публикувано на 04 март 2010 г.


Нова кухня ще заработи към Домашния социален патронаж в село Бабук от средата на месец март.

Кухнята, която се помещава в една сграда с пенсионерския клуб, е ремонтирана от работниците по временна заетост с финансовата подкрепа на земеделската кооперация „Мотор 93” и на община Силистра. Спазени са всички съвременни хигиенни стандарти.

Досега в селото само двайсетина самотни възрастни хора са ползвали услугата на Домашния социален патронаж. Новата кухня ще даде възможност на повече хора да получават всеки ден топла храна и грижи от социален работник, каза кметът на Бабук Костадин Иванов. Той смята, че кухнята има възможност да обслужва и нуждаещи се хора от околните села Срацимир, Богорово, Казимир, Майор Ценович.

Силистренският Домашен социален патронаж сега разполага с кухня – майка извън града само в село Проф. Иширково.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=231
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=231