gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Детските градини от общината са в готовност за започването на учебната година


Публикувано на 09 септември 2014 г.


Учебната 2014-2015 година ще стартира със 7 ЦДГ и 2 ОДЗ. Около 1400 са децата, които посещават целодневните заведения, в т.ч. около 675 в задължителните подготвителни групи, преди първи клас. За всички деца от подготвителните групи са осигурени учебни помагала и помощни материали за нормално протичане на възпитателно-образователния процес. На разположение на служителите са компютри, принтери, скенери, размножителна техника.  Повечето сгради в  община Силистра са оборудвани с телевизори и аудиовизуална техника в помощ на учебния процес. В допълнение тази година като част от модернизиране на работата с децата са предоставени таблети.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2318
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2318