gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 15 септември 2014 г.


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
За мен е чест да Ви поздравя в днешния тържествен ден.
Вашият колектив полага изключително старание, професионализъм и новаторство. Извънкласните форми на обучение дават възможност на учениците да развият своите дарби и да са достойни граждани на България и света.
Уважаеми учители, продължавайте да предавате своите знания с любов, която да запали всички новопристигнали ученици във Вашето училище!
На Вас, скъпи ученици, пожелавам успешна учебна година, изпълнена с много емоции. Бъдете упорити в постигането на целите си. Вслушвайте се в съветите на учителите си и дерзайте!
На добър час!
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2344