gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Във филиала към Русенския университет бе открита академичната 2014/2015


picture

Публикувано на 25 септември 2014 г.


Днес официално бе открита новата академична година във Филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев". Сред гостите на тържеството бяха кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, областният управител г-н Стоян Бонев, заместник областните управители г-н Венцислав Маринов и Младен Минчев, началникът на РИО - Силистра г-жа Габриела Миткова, началникът на отдел "Култура" в община Силистра г-жа Цветана Игнатова, Проф. д-р Маргарита Теодосиева - декан на Факултет Природни науки и образование към Русенския университет "Ангел Кънчев" и Проф. д-р Росен Иванов - декан на Факултет Транспортен към Русенския университет "Ангел Кънчев.

Директорът проф. д-р Златоживка Здравкова приветства студентите и преподавателите с добре дошли в първия учебен ден. В сърдечното си слово, тя се обърна към всички, които ще влязат за първа година в залите на филиала, и към онези, които получиха своите дипломи, изразявайки топлите си чувства и впечатления. Тя сподели и искрена увереност в успешната им професионална реализация.

Поздравления поднесе д-р Юлиян Найденов, споделяйки, че би бил щастлив, ако повечето от младите хора, които се обучават във Филиала на РУ "Ангел Кънчев", останат да живеят и работят в Силистра, допринасяйки за развитието и просперитета на града. Той връчи дипломата на Доника Станчева, която през месец май тази година беше наградена със специалната награда на Кмета на Община Силистра за студентка майка с най-висок успех от четиригодишния курс на следването.
Успешно дипломиралите се студенти от випуск‘2014 са общо 60 - 37 инженери и 23-ма педагогози.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2368
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2368