gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Ученическият парламент с ново ръководство


picture

Публикувано на 29 септември 2014 г.


На 24 септември Ученическият парламент проведе първото си заседание за новата учебна година. В него участваха както дългогодишни членове, така и постъпили през тази година, представители на училищата в Силистра. След кратък преглед на дейностите през изминалата година, членовете избраха ново ръководство, което ще управлява младежката структура през настоящия период. След дълги и оспорвани дебати, изслушвания на кандидатури и коментари, за председател бе избрана Ася Иванова - ученичка в XII на ПМГ "Св.Климент Охридски", за зам.председател - Николай Тодоров - ученик в XII на ПГМТ "Владимир Комаров" и за секретар- Пламена Господинова - ученичка в XI на ПГСУАУ "Атанас Буров", изпълняваща тази длъжност и до момента. Демократичният избор показва, че ръководството ще продължи традициите и успешно ще защитава позициите на УП в града, като доброволна и демократична форма за управление и самоуправление на учениците за решаване на много от проблемите на младите хора. Обсъдените идеи за бъдещи прояви дават надежда за нови успехи и популярност.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2374
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2374