gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Международен ден на учителя- 5 октомври


picture

Публикувано на 06 октомври 2014 г.


Уважаеми силистренски учители,

От 1994 г. по инициатива на ЮНЕСКО се чества тази дата. Историческите предпоставки за отбелязването ѝ са от 5 октомври 1966 г., когато в Париж на специална междуправителствена конференция за статута на учителите се взема това решение. В резултат бива подписан документ "Препоръки, касаещи статуса на учителя".

Честит професионален празник!

Да си учител не е просто професия. Да си учител е призвание. Този път се извървява с обич и неспокоен дух, с познание, които учителят щедро раздава на учениците си. Благодаря Ви, че водите децата ни!

Пожелавам Ви да продължавате да носите огъня на възрожденското родолюбие и да дарявате на децата образованост и морал с български дух и европейски измерения!

Бъдете здрави, все тъй силни в обичта си към учението и много усмихнати!

 

д-р Юлиян Найденов

кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2390
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2390