gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Международен ден на учителя - 5 октомври


picture

Публикувано на 06 октомври 2014 г.


Уважаеми силистренски учители,
от 1994 г., по инициатива на Юнеско се чества тази дата. Историческите предпоставки за отбелязването ѝ са от 5 октомври 1966 г., когато в Париж на специална междуправителствена конференция за статута на учителите се взема това решение. В резултат бива подписан документ "Препоръки, касаещи статута на учителя".
Честит професионален празник!
Да си учител не е просто професия. Да си учител е призвание.
Този път се извървява с обич и неспокоен дух, с познание, които учителят щедро раздава на учениците си.
Благодаря Ви, че водите децата ни!
Пожелавам Ви да продължавате да носите в сърцата си огъня на възрожденското родолюбие и да дарявате на децата образованост и морал с български дух и европейски измерения!
Бъдете здрави, все тъй силни в обичта си към учението и много усмихнати!
д-р Юлиян Найденов
кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2391