gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

A CHANCE TO A CLEAN ACCESS IN CALARASI-SILISTRA CROSS-BORDER AREA


Публикувано на 14 октомври 2014 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/14.10.2014-639e0790607934d83049ee65914e89c81.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2402