gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Областен информационен център - Силистра представя Успешни проекти в Област Силистра 2007-2013


picture

Публикувано на 21 ноември 2014 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://silistra.bg/files/21.11.2014-8532cc62a50f7418eeadce2f51cfe61d1.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2463