gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Ден на отворените врати в International Аsset Bank


picture

Публикувано на 12 декември 2014 г.


International Аsset Bank отбеляза с Ден на отворените врати 25 годишният си юбилей. По случай юбилея на Банката своите пожелания и поздрави поднесоха г-жа Денка Михайлова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности" и с поздравителен адрес кметът на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2503
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2503