gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Коледен концерт на ЕГ "Пейо Яворов"


picture

Публикувано на 13 декември 2014 г.


За поредна година ЕГ "Пейо Яворов" направи своя Kоледен благотворителен концерт. С поздравителен адрес кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов поздрави ученици и учители, като им пожела да продължат и да развият тази традиция, която дава добър пример на младите в града.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2504
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2504