gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Конкурс "Дъга на толерантността"


picture

Публикувано на 27 февруари 2015 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ  И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
ОРГАНИЗИРАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ  И РАЗКАЗ "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА,
С ТЕМИ ЗА 2015 ГОДИНА:

1. "ЕТНОСИТЕ В СВЕТА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО"

2. "МОЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ"

І. Цел на конкурса е:

ІІ. Жанрове: рисунка, есе и разказ.

ІІІ. Условия за участие:

1. РАЗДЕЛ РИСУНКА

Възрастови групи:

2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ:

Критерии за оценяване:

Възрастова група  -    от VІІІ до ХІІ клас.
Краен срок за получаване на творбите: 01 април 2015 г.

Наградените творби ще бъдат обявени през втората половина на месец април 2015г. Мястото и часът на провеждане ще бъдат уточнени допълнително.

Творбите изпращайте или предавайте на адрес:
гр. Силистра - 7500
Община Силистра
ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А
За конкурса "Дъга на толерантността"

Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg
Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.
Компетентно жури ще определи класираните на І, ІІ и ІІІ място творби за всеки един раздел и възрастова група.
Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди.

В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото  да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

ВДЪХНОВЕТЕ СЕ ОТ МНОГООБРАЗИЕТО НА КУЛТУРИ!

НАРИСУВАЙТЕ ПЪСТРИЯ СВЯТ, РАЗКАЖЕТЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА И ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2639
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2639