gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Честит национален празник!


picture

Публикувано на 03 март 2015 г.


Уважаеми съграждани,
Трети март е ден, който свети в историята на народа ни. Денят на свободна майка България след столетия на битки и борби, на въжделения и саможертва. Този ден бележи възкресението на нацията ни, пътят към нейната политическа и духовна цялост. Ден, който ни дава сила, ражда надежда и слави героя. На трети март скланяме глави пред войните, чиито патриотизъм краси пантеона на Родината ни.
Да пребъде българският славен дух на съзидание!
Честит национален празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2646