gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Беше подписан тристранен договор за целево финансиране по НПЕЕМЖС


picture

Публикувано на 20 март 2015 г.


Днес, 20 март 2015 година, беше подписан тристранен договор за целево финансиране по НПЕЕМЖС /Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/ между страните - Българска банка за развитие, Областен управител на област Силистра и Кмета на община Силистра, като довереник на Сдружението на собствениците "Светлина 2А и Б".
С подписването на настоящия договор се предоставя "Целево финансиране", за извършване на дейностите, предвидени по Програмата.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2699
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2699