gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Приключи първият работен ден на младите хора, пристъпили прага на Общинската администрация по идея на проявата "Мениджър за един ден"


picture

Публикувано на 25 март 2015 г.


Учениците споделиха, че: "Това е един незабравим ден. Наситен с много работа и с позитивизъм". От името на учениците благодарност поднесе "Кметът за един ден" - Павел Гочев, но общото очарование от работния ден присъстваше във впечатленията на всеки участник.

Кметът д-р Найденов покани всички отново в Деня на самоуправление - 9 май, защото младите хора винаги има какво да споделят и да инициират.

Всички участници получиха сертификат и договор за мениджъри за един ден.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2716
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2716