gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОИЦ-Силистра с информационна среща за бизнеса в Силистра


picture

Публикувано на 15 април 2015 г.


Областен информационен център - Силистра ще проведе информационна среща на тема "Акценти 2014-2020 - възможности за бизнеса в област Силистра". Експертите ще представят одобрената оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", както и предстоящи процедури за кандидатстване с проекти през 2015 г.
Ще бъдат обсъдени предварително обявените насоки за кандидатстване по първата процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП", която се очаква да бъде обявена в близките седмици. Поканени да присъстват са представители на микро, малки и средни предприятия от област Силистра, които ще получат актуална и синтезирана информация относно възможностите за финансиране на проекти на бизнеса. 
Събитието е насрочено за 17 април (петък), от 10:00 ч., в залата на Областен информационен център - Силистра (сграда на Художествената галерия, вход към Куклен театър).
Срещата е открита за медии.

ОИЦ - Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2770
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2770