gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЮРИСТИ,


picture

Публикувано на 16 април 2015 г.


С Решение на Министерския съвет от 12 март 1991 г., 16 април е обявен за професионален празник на българския юрист и Конституция от Великото Народно събрание през 1879 година.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Скъпи юристи, Вашата работа в името на справедливостта и утвърждаване демократичните ценности на обществото е значима в морален и правен аспект!
С дълбоко уважение за усилията, за неизчерпаемата енергия и компетентност в името на правовата държава, Ви поздравявам по случай Вашия професионален празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2772