gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Международната година на светлината и светлинните технологии 2015


picture

Публикувано на 24 април 2015 г.


Международната година на светлината и светлинните технологии 2015 (International Year of Light and light-based Technologies (IYL 2015) е инициатива на Обединените нации, която цели повишаване на познанията за достиженията на науката за светлината и приложенията им, както и важността за човечеството. Годината е обявена с резолюция A/RES/68/221, приета на 20 декември 2013 г. по време на пленарно заседание на 68-та сесия на ООН.

Във фоайето на Община Силистра е подредена изложба, организирана от РИО на МОН, Община Силистра и ОДК, на приложното изкуство с творби, които са отличени в конкурс по темата. Кметът д-р Юлиян Найденов благодари на всички млади художници за проявената креативност и за позиционирането на експозицията и в сградата на общинска администрация. Грамотите на най-добрите връчи д-р Лидия Попова, директор Дирекция "Хуманитарни дейности".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2787
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2787