gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

50 години "Силома АД"


picture

Публикувано на 15 май 2015 г.


Д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра честити празника на "Силома АД", които отбелязват 50 години от тяхното създаване. Той ги поздрави за услията, които полагат за развитието не само за фирмата, но и за развитието на икономиката в нашия град.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2856
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2856