gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Седмото издание на "Сребърна пее и се смее"


picture

Публикувано на 18 май 2015 г.


Седмото издание на хумористичния фестивал "Сребърна пее и се смее" започна на 16 май. В двата фестивални дни ще участват 44 групи за фолклор към читалища от цялата силистренска област.

Събитието бе открито от кмета на селото г-н Георги Иванов, Председателя на Общински съвет - Силистра, д-р Мария Димитрова, Зам.-кмета инж. Емил Гойчев, Община Силистра и кмета на с. Айдемир г-н Денчо Георгиев.

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов поздрави участниците с думите: "Поздравявам Ви за участието в "Сребърна пее и се смее" 2015г.
Тази пъстра, традиционна инициатива дава възможност на младежите да научат повече за обичаите ни и да се забавляват. Развихрете своята фантазия, въображение и креативност и нашарете пролетта със смях и песни!
Нека вярата Ви в доброто, надеждата за утрешния ден и любовта към ближния Ви водят . Желая в живота на всеки от Вас да има радост, чистота и святост!
Желая Ви весели празници!".

В приветствието си д-р Димитрова подчерта традицията и нейната сила във времето, традиция която обединява хората.

Фестивалът ще продължи и на 17 май, желаещите да го посетят могат да направят това от 1:00ч. на площада в селото.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2858
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2858