gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Информация относно: Списък на улиците, по които се изпълняват СМР


Публикувано на 25 май 2015 г.


СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ

Уважаеми г-да,
В момента по проекта за водния цикъл на територията на град Силистра се изпълняват СМР по следните улици:

С уважение,
Инж. Ал. Ралев


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2889
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2889