gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение относно: Започване на Строителни работи, по път III-215 местонахождение село Айдемир от км.15+350 до км.15+550


Публикувано на 26 май 2015 г.


До
Община Силистра
На вниманието на д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Във връзка с
Договорно споразумение №DIR-51011116-C059-050S / 27.11.2013 за инженеринг "Изграждане на РПСОВ Силистра, довеждащ и заустващ колектор".

Относно: Уведомление за започване на Строителни работи, по път III-215 местонахождение село Айдемир от км.15+350 до км.15+550

Уважаеми господине,

В качеството си на Изпълнител, на горепосочения Договор с настоящето писмо Ви уведомяваме, че възнамеряваме да стартираме изпълнението на Строителни работи, в горепосочения участък считано от 27.05.2015г.

Моля да бъде издадена от Вас заповед за затваряне на улици в горепосочения участък, в съответствие с утвърдения проект на Временна организация и безопасност на движението, копие от който прилагаме към настоящето писмо.

С уважение
Инж. С. Петков
/Представител на Изпълнителя/


Заповед №ЗК-868 / 27.05.2015г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2892
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2892