gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПМГ "Св. Климент Охридски" - на I-во място в областта на ДЗИ по БЕЛ


picture

Публикувано на 09 юни 2015 г.


Днес, 9 юни 2015г., РИО - Силистра оповести официално резултатите за областта по училища и учебни предмети.

С 10 пълни шестици по различните дисциплини: биология - 4; математика - 3; химия - 2 и английски език - 1 могат да се гордеят ученици и учители в ПМГ "Св. Климент Охридски".

Средният успех по БЕЛ на зрелостниците ни е 4.958, което нарежда ПМГ на първо място в област Силистра (среден успех за област Силистра - 3.88). ПМГ има среден успех колкото първите области в страната (София, Варна и Пловдив). Отлични резултати постигнаха нашите възпитаници и на втория държавен зрелостен изпит. Най-много са явилите се на английски език и биология с резултат: 5.18 (английски език) - (за областта 4.84) и 5.33 (биология) - (за областта 4.09). Успехите на учениците ни и по другите предмети са: география - 5.65 (за областта 3.55); математика - 5.31 (за областта 4.71); физика - 5.46 (за областта 5.46); философски цикъл - 5.85 (за областта 4.39) и химия - 5.95 (за областта 5.37). Средният успех на II-ри ДЗИ е отличен 5.53 (за областта 4.34).


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2932
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2932