gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Събор на пенсионерските клубове


picture

Публикувано на 30 юни 2015 г.


Събор на пенсионерските клубове организира НЧ "Пробуда" 1940, който ще се проведе в село Калипетрово на 4 юли 2015 г. в читалището.
Техническа конференция започва в 9:30 ч.начало на събора 10:00 ч.
От името на кмета на с.Калипетрово, Пеньо Пенев Ви каним на събитието.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2990
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2990